Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Zemljocentrični pristup zaštiti rijeke Krke / Lidija Runko Luttenberger, Ivana Gudelj

Zemljocentrični pristup zaštiti rijeke Krke / Lidija Runko Luttenberger, Ivana Gudelj

“Svrha rada je osmisliti zaštitu rijeke Krke i njenih ekosustava primjenom zemljocentričnog pristupa zaštite okoliša. U radu se daje prikaz razvoja zemljocentričnog pristupa, instumenti zaštite prava Zemlje u svijetu, s posebnim osvrtom na prava rijeka i vodenih ekosustava, te se opisuju posebnosti i značaj rijeke Krke, kao i opasnosti koje joj prijete. U domaćem institucionalnom okviru očuvanje prirode i čovjekova okoliša navodi se kao ustavna kategorija, te je potrebno u propise središnje vlasti, a posebno lokalnih zajednica ugraditi pojedine dosege novog pristupa zaštiti prirode na osnovi najbolje prakse zemljocentričnog sustava. S ciljem zaštite velikih vlastitih prirodnih bogatstava i ekosustava, u Hrvatskoj pravnu legitimaciju javnosti da započne sudski postupak u javnom interesu treba široko tumačiti na način da se uključi priroda i postupanje u ime prirode, pa bi tako Krka i Pokrčje dobili primjerenu zaštitu. Autori ističu da su u mnogim državama lokalne zajednice bile izrazito proaktivne u oživotvorenju zemljocentričnog pristupa, te predlažu i pravobraniteljstvo za zaštitu prirode, kao specijalizirano neovisno tijelo za postupke zaštite okoliša i pripomoć građanima u pokretanju i vođenju postupaka. Pravobraniteljstvo treba imati ovlasti kao i državno odvjetništvo, te biti ustrojeno na način da djeluje i na lokalnoj razini. U međudjelovanju s lokalnim vlastima bi tako prirodne ljepote i neprocjenjiv prirodni kapital ove zemlje bio očuvan, a gospodarski razvoj usklađen s interesima ekosustava, riječnih slivova i, slijedom toga, ljudske zajednice.”

Sažetak rada: Runko Luttenberger, L.; Gudelj, I. Zemljocentrični pristup zaštiti rijeke Krke. // Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke 5, 5(2012), str.25-40.