Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Novi prilog poznavanju vaskularne flore Nacionalnog parka Krka (Sjeverna Dalmacija, Hrvatska) / Milenko Milović

Novi prilog poznavanju vaskularne flore Nacionalnog parka Krka (Sjeverna Dalmacija, Hrvatska) / Milenko Milović

“Nova istraživanja vaskularne flore Nacionalnog Parka Krka obavljena su u razdoblju od 2010. do 2015. Zabilježeno je 105 vrsta i podvrsta novih za floru Parka. Zajedno s prethodno zabilježenim svojtama, ukupna flora u Parku je sada više od 1180 svojti što je više od 20% ukupne flore Hrvatske. Među novozabilježenim svojtama je pet endema: Onosma stellulata, Ophrys liburnica, Peltaria alliacea, Thymus bracteosus, Vincetoxicum hirundinaria ssp. adriaticum. Pet svojti ima jednu od kategorija ugroženosti: Vaccaria hispanica je kritično ugrožena (CR), Ophrys apifera i Urtica pilulifera su ugrožene (EN), a Orchis provincialis ssp. pauciflora i Orchis tridentata su osjetljive svojte (VU). Od stranih svojti prevladavaju povremeni prebjezi iz kulture, ali su pronađene i tri svojte koje se smatraju invazivnima u Hrvatskoj (Abutilon theophrasti, Datura innoxia i Solidago gigantea). Uočena je opasnost od mogućeg invazivnog širenja svojte S. gigantea na staništima uz obale rijeke.”

Sažetak rada: Milović, M. Novi prilog poznavanju vaskularne flore Nacionalnog parka Krka (Sjeverna Dalmacija, Hrvatska). // Glasnik Hrvatskog botaničkog društva 4, 1(2016), str. 22-29.