Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Povijesni pregled istraživanja flore i vegetacije Nacionalnog parka „Krka“ / Milenko Milović

Povijesni pregled istraživanja flore i vegetacije Nacionalnog parka „Krka“ / Milenko Milović

“Prvi sigurni podaci o biljkama s Krke potječu iz 16. stoljeća, kada Luigi Anguillara navodi biljku „Croton“ (Ephedra campylopoda). Ipak sve do 19. stoljeća i pojave Roberta Visianija (1800.-1878.) biljni pokrov ovoga područja bio je gotovo u potpunosti neistražen. Domaći i strani putopisci i prirodoslovci posjećivali su krajeve uz Krku, zadržavajući se tamo kratkotrajno i najčešće samo na proputovanjima u druge dijelove hrvatskog primorja. U svojim putopisnim i florističkim djelima oni navode i neke od ovdašnjih biljaka sakupljenih više ili manje usput, dok drugi za koje se može pretpostaviti da su posjećivali ovo područje nisu uopće ostavili pisanoga traga. U ovakvom kontekstu, pedesetak vrsta koje Visiani navodi u djelima „Ogled dalmatinskog bilja“ i „Flora Dalmatica“ te „Florae Dalmaticae Suplementum“ predstavljaju značajan iskorak u tadašnjem poznavanju biljnog pokrova područja uz Krku. Sustavna i ciljana istraživanja flore i vegetacije, započinju tek krajem 20. stoljeća, nakon proglašavanja ovoga područja nacionalnim parkom (1985. godine). Rezultati su prikazani u detaljnom elaboratu „Kvalitativni sastav papratnjača i sjemenjača Nacionalnog parka Krka“ kojega su 1993. izradili stručnjaci s Botaničkog zavoda PMF-a u Zagrebu pod vodstvom Ljerke Marković. U njemu je prvi put objavljena cjelovita florna lista, obavljena je detaljna kvalitativna analiza flore i navedeni problemi zaštite. Ovaj rad je postao nezaobilazno polazište za sva buduća istraživanja biljnog pokrova područja uz rijeku Krku. U novije vrijeme popis vaskularne flore NP „Krka“ usklađen je s promjenama granica iz 1997. i dopunjen novim nalazima biljnih svojti. Iz pregleda dosadašnjih istraživanja može se zaključiti da je vaskularna flora NP „Krka“ dobro istražena ali se i ubuduće mogu očekivati pojedinačni nalazi novih svojti. S druge strane vegetacija Parka je znatno slabije istražena, naročito vegetacija stijena, vlažnih livada te antropogena vegetacija, pa ovim tipovima vegetacije treba posvetiti posebnu pažnju u narednim istraživanjima.”

Sažetak rada:  Milović, M. Povijesni pregled istraživanja flore i vegetacije Nacionalnog parka „Krka“. // Priroda 105, 7/8(2015), str. 37-42.