Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Utjecaj turizma na održivi razvoj funkcionalne regije Nacionalnog parka Krka / Petra Radeljak, Dane Pejnović

Utjecaj turizma na održivi razvoj funkcionalne regije Nacionalnog parka Krka / Petra Radeljak, Dane Pejnović

“U radu je istražen turizam kao element i čimbenik održivog razvoja na širem području Nacionalnog parka Krka. U okviru toga definiran je prostorni okvir istraživanja i izložen prikaz turističke valorizacije Parka s utjecajem turizma na gospodarsku, društvenu i ekološku održivost naselja upravnih gradova i općina u njegovu užem okruženju. Pritom su primijenjene sljedeće istraživačke metode: analiza i obrada statističkih podataka, anketno istraživanje sezonalnosti uslužnih djelatnosti, istraživački razgovor (interview) s predstavnicima različitih socijalnih skupina, kartografska analiza pokazatelja demografskog i gospodarskog razvoja te SWOT-analiza održivog razvoja funkcionalne regije Parka. Rezultati istraživanja pokazuju da se broj posjetitelja u Parku gotovo udvostručio u odnosu na predratno razdoblje, što se odražava u problemu preopterećenosti pojedinih užih dijelova zaštićenog područja s jedne i izrazitoj sezonalnosti uslužnih djelatnosti u središnjim naseljima njegova vanjskog pojasa s druge strane. Unatoč takvom rastu turističkog prometa, Park ima ograničen utjecaj na funkcionalnu usmjerenost i socio-ekonomsku preobrazbu stanovništva svoje okolice, a povezano s tim i neznatan utjecaj na stabilizaciju naseljenosti u depopulacijom zahvaćenoj Regiji.”

Sažetak rada: Radeljak, P.; Pejnović, D. Utjecaj turizma na održivi razvoj funkcionalne regije Nacionalnog parka Krka. /Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke 1, 1(2008), str. 329-361.