Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Tragovi metala u „čistim“ vodama na primjeru rijeke Krke / Neven Cukrov

Tragovi metala u „čistim“ vodama na primjeru rijeke Krke / Neven Cukrov

“Metali su važan čimbenik svakog vodenog okoliša, jer u mnogim slučajevima o njima ovisi i bio raznolikost tog vodenog ekosustava. Osim održanja života, tragovi metala sudjeluju u nizu drugih procesa unutar vodenog sustava, npr. kada su cink i bakar u vodenom sustavu prisutni u tragovima, vrlo su važan faktor u fiziološkom funkcioniranju živih organizama, te reguliraju mnoge biokemijske procese. Međutim, kada se njihove koncentracije povise (najčešće antropogeno), te postanu opasni za žživi svijet vodenog okoliša, termin ekotoksični metali je najprikladniji. Metali su važžan čimbenik svakog vodenog okoliša, jer u mnogim slučajevima o njima ovisi i bio raznolikost tog vodenog ekosustava. Osim održžanja žživota, tragovi metala sudjeluju u nizu drugih procesa unutar vodenog sustava. npr. kada su cink i bakar u vodenom sustavu prisutni u tragovima, vrlo su važžan faktor u fiziološkom funkcioniranju žživih organizama, te reguliraju mnoge biokemijske procese. Međutim, isti metali, ako su prisutni u povećanim koncentracijama mogu imati različite toksične efekte na živa bića unutar vodenog ekosustava, a time posredno i na čovjeka. Neki metali kao što su žživa, kadmij i olovo toksični su već kod vrlo niskih koncentracija. Metali su u vodenom okolišu uvijek prirodno prisutni, a njihova koncentracija regulirana je prirodnim procesima. Koncentracije metala u vodenim okolišima jako ovise o području u kojem se one nalaze, odnosno sastavu stijena i tla. Stoga se za svako karakteristično područje prirodna razina tragova metala određuje pojedinačno i važžeća je za date uvjete. Raspon prirodnih koncentracija tragova metala (“background level”) kreće se od nekoliko mikrograma do manje od 1 nanograma po litri. Zagađenje voda ekotoksičnim metalima uslijed ljudskih aktivnosti (transport, poljoprivreda, industrija, komunalne otpadne vode…) postaje ozbiljan ekološki problem, jer metali nisu biorazgradivi te jednom uneseni u okoliš postaju trajno njegov dio.”

Ulomak rada: Cukrov, N. Tragovi metala u „čistim“ vodama na primjeru rijeke Krke. // Voda i mi III. : znanstveno-edukativni projekt Studentskog odsjeka HGD-a : zbornik radova i sažetaka /  urednik Siniša Spevec. Zagreb : Hrvatsko geološko društvo, 2008. Str. 17-20.