Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Plan upravljanja slivom rijeke Krke / Jadranka Samokovlija Dragičević, Luka Dragičević

Plan upravljanja slivom rijeke Krke / Jadranka Samokovlija Dragičević, Luka Dragičević

“U sklopu zaključenoga memoranduma o međusobnom razumijevanju između Nizozemske i Hrvatske realiziran je projekt pod nazivom: Izrada okvira za formuliranje vodnogospodarskih planova na vodnim područjima obalnog pojasa Hrvatske. Kao probno područje odabran je sliv rijeke Krke. Zbog zahtjeva Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji i potrebe usklađivanja vodnoga gospodarstva sa zakonodavstvom Europske unije, sve su aktivnosti izrade plana usklađene s Okvirnom direktivom o vodama (Water Framework Directive – 2000/60/EC).”

Uvod rada: Samokovlija Dragičević J.; Dragičević L. Plan upravljanja slivom rijeke Krke. // Građevinar 59, 7(2007), str. 645-651.