Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Funkcija rada Nacionalnog parka Krka i njezin prostorni utjecaj / Dane Pejnović, Petra Radeljak

Funkcija rada Nacionalnog parka Krka i njezin prostorni utjecaj / Dane Pejnović, Petra Radeljak

“U radu je istražen razvoj funkcije rada u Nacionalnom parku “Krka”, njezin prostorno-funkcionalni sustav te stupanj socijalno-ekonomske transformacije naselja u okruženju Parka. Osnovu istraživačkog pristupa čine metoda prostorne analize i sinteze, te prostorne komparacije, upotpunjene kartografskom i tabelarnom analizom statističkih podataka, odnosno indikatora socijalno-geografske preobrazbe pod utjecajem funkcije rada. Rezultati istraživanja pokazuju sljedeće: 1. u razvoju funkcije rada NP “Krka” izdvajaju se dva razdoblja, predratno (kada je zapošljavao oko 80 djelatnika, od čega 20-ak stalno zaposlenih) i recentno razdoblje (2008. zapošljava više od 200 djelatnika, od čega 114 stalno zaposlenih); 2. najveći je broj zaposlenih u Parku iz Šibenika, gdje je i sjedište njegove Uprave, a zatim iz naselja u blizini njegovih glavnih ulaza (Dubravice, Lozovac); 3. naselja sa četiri i više stalno zaposlenih u Parku karakterizira viši stupanj socijalno-ekonomske transformacije od ostalih naselja, odnosno prosjeka upravnih gradova u čijem se sastavu nalaze.”

Sažetak rada: Pejnović, D.; Radeljak, P. Funkcija rada Nacionalnog parka Krka i njezin prostorni utjecaj. // Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke 2, 2(2009), str. 223-238.