Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Prostorna raspodjela 40K i 232Th u recentnim sedimentima estuarija rijeke Krke / Neven Cukrov, Delko Barišić

Prostorna raspodjela 40K i 232Th u recentnim sedimentima estuarija rijeke Krke / Neven Cukrov, Delko Barišić

“U radu je proučavana prostorna raspodjela radionuklida u recentnim sedimentima estuarija rijeke Krke. Uzorci sedimenta analizirani su tijekom protekle dvije godine i aktivnost 40K i 232Th određena je gamaspektrometrijski. Izmjerene aktivnosti za 40K bile su između 18–457 Bq kg–1, a za 232Th izme|u 1.9–29.4 Bq kg–1. Raspodjela aktivnosti 232Th prati raspodjelu aktivnosti 40K, i njihov korelacijski faktor vi{i je od 0,97 u svim analiziranim uzorcima. Prostorna raspodjela prirodnih radionuklida (40K i 232Th) u recentnim estuarijskim i morskim sedimentima pod značajnim je utjecajem unosa terigenog materijala i može biti koristan ključ za prepoznavanje mogućeg izvora materijala kao i boljeg određivanja mjesta najvećeg taloženja tog materijala.”

Sažetak rada: Cukrov, N.; Barišić, D. Prostorna raspodjela 40K i 232Th u recentnim sedimentima estuarija rijeke Krke. // Croatica Chemica Acta 79, 1(2006), str. 115-118.