Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Geomorfološka obilježja doline i poriječja rijeke Krke s osvrtom na dio od Knina do Bilušića buka / Dražen Perica, Danijel Orešić, Srećko Trajbar

Geomorfološka obilježja doline i poriječja rijeke Krke s osvrtom na dio od Knina do Bilušića buka / Dražen Perica, Danijel Orešić, Srećko Trajbar

“Rijeka Krka sa svojim pritocima čini sustav kompozitnih dolina u kršu. Kompozitnost dolina posljedica je litoloških i tektonskih odnosa. Dolina Krke poligenetskog je postanka. Za kanjonske dijelove karakteristična je pojava brojnih padinskih reljefnih detalja. Na strmijim padinama izrazito je osipanje i urušavanje. U aluvijalnim nanosima u dolinskim proširenjima nađeni su fragmenti kršja okolnih stijena. U novije doba uočava se regeneracija vegetacije koja pridonosi promjeni intenziteta modeliranja reljefa egzogenim procesima.”

Sažetak rada: Perica, D.; Orešić, D.; Trajbar, S. Geomorfološka obilježja doline i poriječja rijeke Krke s osvrtom na dio od Knina do Bilušića buka. // Geoadria 10, 2(2005), str. 131-156.