Info Panel
Početna  /  Digitalizirana građa

Digitalizirana građa

Kako bi se cjelovito istražila i predstavila tema izložbe, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu provedena je digitalizacija građe. Dio financijskih sredstava za skeniranje i obradu preslika dobiven je u projektu Jezik sveti mojih djedova: hrvatsko-bugarske usporednice – digitalizacija građe Ministarstva kulture. U sklopu stranice predstavljamo i djela koja tematski pripadaju zbirci, a digitalizirana su u redovnom programu digitalizacije građe NSK.