Skladanja izvarsnih pisan razlicih / Hanibal Lucić

Antologija Hanibala Lucića objavljena je u Veneciji 1566. godine, tri godine nakon pjesnikove smrti. Sadrži 22 ljubavne pjesme, dramu Robinja, nekoliko pjesničkih poslanica, dva epitafa i prijevod Ovidijeve heroide Pariž Eleni. Među ljubavnim pjesmama je i Jur ni jedna na svit vila, koju stručnjaci smatraju jednom od najljepših pjesama u cjelokupnom hrvatskom pjesništvu. Posebno je važna drama Robinja, prva svjetovna drama na hrvatskom jeziku. Ta se drama izvodi i danas na pučkim scenama od Hvara do Paga.

 

Pristup: Digitalne zbirke NSK

Prethodno na vremenskoj lenti:
«

Sljedeće na vremenskoj lenti:
»