Planine / Petar Zoranić

Zoranićeve Planine prvi su hrvatski roman. Ujedno su i jedino fikcionalno prozno djelo starije hrvatske književnosti. Zoranić ovim djelom ukazuje na opasnost od osmanlijskih osvajanja, te pokušava pobuditi patriotizam i ljubav prema domovini i rodnom kraju (»rasutoj bašćini«). Moglo bi se reći da je rodoljublje najvažniji poticaj za pisanje i glavni motiv ovoga djela, pa se Planine nazvalo »najhrvatskijim i najrodoljubivijim djelom« hrvatske književnosti. Roman je pisan u prozi i stihovima te podijeljen u 24 poglavlja. Zoranić je Planine dovršio 20. rujna 1536., a tiskane su u Veneciji 1569., nakon piščeve smrti. Sačuvan je samo jedan izvorni primjerak koji se čuva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. 

 

Pristup: Digitalna zbirka HAZU 

Prethodno na vremenskoj lenti:
«

Sljedeće na vremenskoj lenti:
»