Judita / Marko Marulić

Biblijsko-vergilijanski ep Marka Marulića Judita prvi je ep ispjevan na hrvatskom jeziku i najvažnije Marulićevo djelo. Marulić je djelo dovršio 22. travnja 1501., a prvi put ju je tiskao Guglielmo da Fontaneto 13. kolovoza 1521. godine u Veneciji. Marulić je doživio tri izdanja svoje Judite. Drugo izdanje iz 1522. ističe se prema tome što sadrži devet drvoreza s ratnim prizorima. Treće izdanje tiskano je 29. siječnja 1523. za dubrovačkoga knjižara Jacoma di Negrija. Zahvaljujući Juditi, Marulić je stekao naslov „oca hrvatske književnosti“.

 

Pristup: Digitalne zbirke NSK