Vazetje Sigeta grada / Brne Karnarutić

Povijesni spjev Brne Karnarutića prvi je hrvatski povijesni ep i prvo u nizu djela o poznatoj bitki pod Sigetom 1566. Karnarutić je posvetio djelo Jurju Zrinskomu, sinu sigetskoga junaka Nikole Šubića Zrinskoga. Prvo izdanje tiskano je 1584. godine u Veneciji.

 

Pristup: Digitalne zbirke NSK

Prethodno na vremenskoj lenti:
«

Sljedeće na vremenskoj lenti:
»