Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Novi podaci o vaskularnim biljkama novog dijela Nacionalnog parka „Krka” / Milenko Milović, Božena Mitić

Novi podaci o vaskularnim biljkama novog dijela Nacionalnog parka „Krka” / Milenko Milović, Božena Mitić

“Budući da su 1997. granice i površina Nacionalnog parka promijenjene, tijekom 2007. i 2008. provedeno je opsežno terensko kartiranje flore novog, sjeveroistočnog dijela Parka, koristeći osnovna MTB 1/64 polja. Zabilježeno je ukupno 507 biljnih svojti, od kojih su njih 92 nove za floru Parka. Vaskularna flora Parka sada broji ukupno 1080 biljnih svojti, no nalazi novih svojti se i dalje mogu očekivati.”

Sažetak rada: Milović, M.; Mitić, B. Novi podaci o vaskularnim biljkama novog dijela Nacionalnog parka „Krka”. // Natura Croatica : periodicum Musei historiae naturalis Croatici 19, 2(2010), str. 433-443.