Oratio in funere reverendissimi domini D. Petri cardinalis sancti Sixti / Nikola Modruški

Senjski i modruški biskup Nikola Modruški 1473. godine održao je u Rimu govor u povodu smrti kardinala Pietra Riarija. Posmrtni govor je i objavljen u Rimu 1474. te je tako postao prva poznata inkunabula hrvatskog autora. Sa sedam tiskanih izdanja u razdoblju od 1474. do 1484. i s još sedam rukopisnih prijepisa, djelo je i iznimno popularan primjer renesansne nadgrobne retorike.

 

Pristup: Digitalne zbirke NSK 

Prethodno na vremenskoj lenti:
«

Sljedeće na vremenskoj lenti:
»