De raptu Cerberi / Jakov Bunić

Otmica Kerbera Jakova Bunića najstariji je ep hrvatske književnosti, prvo veće tiskano humanističko djelo hrvatske književnosti i jedini očuvan hrvatski humanistički ep mitološke tematike. Prvo izdanje objavljeno je u Rimu oko 1490. godine. Spjev ima 1006 heksametara i dijeli se u tri pjevanja, svako nazvano imenom jedne od gracija. U njemu Bunić opisuje silazak Herkula u podzemni svijet da prema Euristejevu nalogu svlada i dovede psa Kerbera.

Pristup: Digitalne zbirke NSK