Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Ruralni krajolik i očuvanost prirodnog okoliša : mišljenja i stavovi ispitanika u porječju Krke / Šime Pilić, Ivanka Buzov, Gorana Bandalović

Ruralni krajolik i očuvanost prirodnog okoliša : mišljenja i stavovi ispitanika u porječju Krke / Šime Pilić, Ivanka Buzov, Gorana Bandalović

“U radu se, pored razvojnih perspektiva područja porječja Krke, iznose i rezultati empirijskog istraživanja o mišljenjima i stavovima stanovništva u odnosu na očuvanost i zaštitu okoliša na primjeru seoskih naselja uz desnu obalu Krke, koja se nalaze u granicama ili na rubu Nacionalnog parka Krka. Metodom ankete ispitano je (odraslo) stanovništvo porječja Krke u ruralnom prostoru skradinskog zaleđa (u okviru projekta „TITIUS: Porječje Krke – baština i sociokulturni razvoj“, koji se provodi na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu) o nekim pitanjima očuvanosti i/ili ugroženosti okoliša. Rezultati istraživanja su pokazali da velika većina ispitanika drži da je u njihovom kraju životna sredina potpuno ili uglavnom sačuvana, a istovremeno se više od polovice ispitanika slaže s tvrdnjom da je tlo zagađeno umjetnim dodacima i da su poljoprivredni proizvodi uslijed primijenjene tehnologije sve manje prirodni. Isto tako, gotovo tri četvrtine ispitanih drži da rijeke i vode nisu zagađene, a jedna četvrtina pak tvrdi da se posvuda šire divlja odlagališta, posebice plastike i krupnog otpada, te da su automobili i lokalna industrija zagadili zrak područja u kojem žive. Stavovi i mišljenja razmatraju se u odnosu na socio-demografske karakteristike ispitanika i stupanj njihovog obrazovanja.”

Sažetak rada: Pilić, Š.; Buzov, I.; Bandalović, G. Ruralni krajolik i očuvanost prirodnog okoliša : mišljenja i stavovi ispitanika u porječju Krke. // Sociologija 54, 1(2012), str. 169-184.