Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Rijeka Krka i Nacionalni park Krka u funkciji zavičajne nastave / Jurica Botić

Rijeka Krka i Nacionalni park Krka u funkciji zavičajne nastave / Jurica Botić

“Na temelju različitih aspekata proučavanja zavičaja i primjene tih aspekata na prostor koji obuhvaća Nacionalni park Krka, ovaj rad istražuje mogućnosti implementacije zavičajnih sadržaja u odgojno-obrazovni proces u svrhu razvijanja osjećaja odgovornosti prema prostoru koji nas okružuje te očuvanja vlastitog kulturnog identiteta. Budući da okosnicu NP Krka čini rijeka Krka, tvoreći pritom čitav niz reljefnih oblika, sasvim je razumljivo da je veliki broj zavičajnih tema ovog prostora usko vezan uz nastavu geografi je ili uz one nastavne predmete koji s geografi jom tvore korelativne odnose. Iako zavičajne teme danas nisu u tolikoj mjeri zastupljene u nastavi koliko bi trebale biti, u novije vrijeme bilježi se značajan napredak na tom području, a učiteljima se ostavlja više prostora za vlastitu kreativnu afirmaciju.”

Sažetak rada: Botić, J. Rijeka Krka i Nacionalni park Krka u funkciji zavičajne nastave. // Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke 2, 2(2010), str. 239-251.