Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Prilog poznavanju vaskularne flore Nacionalnog parka „Krka“ / Milenko Milović, Božena Mitić

Prilog poznavanju vaskularne flore Nacionalnog parka „Krka“ / Milenko Milović, Božena Mitić

“Na temelju ranije objavljenih podataka i rezultata našeg terenskog istraživanja u radu se analizira sastav vaskularne flore Nacionalnog Parka »Krka« nakon promjene granica 1997. godine. Uz 755 svojti koje su prethodno bile zabilježene za područje Parka u današnjim granicama, pronađene su još 233 svojte, pa ukupna vaskularna flora sada broji 988 svojti. Istraživanja se nastavljaju.”

Sažetak rada: Milović, M.; Mitić, B. Prilog poznavanju vaskularne flore Nacionalnog parka „Krka“. // Natura Croatica : periodicum Musei historiae naturalis Croatici 18, 2(2009), str. 335-352.