Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Plan upravljanja vodnim područjima : dodatak II. : analiza značajki Jadranskog vodnog područja

Plan upravljanja vodnim područjima : dodatak II. : analiza značajki Jadranskog vodnog područja

“Analiza značajki Jadranskog vodnog područja je sastavni dio (Dodatak II.) Plana upravljanja vodnim područjima u Republici Hrvatskoj. Dokument je izrađen sukladno članku 45. Zakona o vodama koji za svako od dva vodna područja utvrđena u Republici Hrvatskoj propisuje analizu njegovih značajki i pregled utjecaja ljudskog djelovanja na stanje površinskih voda, uključivo prijelaznih i priobalnih voda, i podzemnih voda. Ekonomska analiza korištenja voda nije provedena na razini vodnih područja, nego na razini Republike Hrvatske, i njeni su rezultati dati samo u krovnom dokumentu. Analiza značajki vodnog područja je polazište za procjenu deficita u stanju voda i vodnoga okoliša, identifikaciju značajnih vodnogospodarskih problema i planiranje mjera za njihovo rješavanje, sukladno postavljenim ciljevima zaštite vodnoga okoliša.

Analiza značajki Jadranskog vodnog područja uključuje četiri poglavlja:
 Opis vodnog područja
 Prirodne značajke voda
 Opterećenja voda uslijed ljudskih djelatnosti
 Utjecaj ljudskih djelatnosti na stanje voda.”

Izvor: Plan upravljanja vodnim područjima : dodatak II. : analiza značajki Jadranskog vodnog područja. // Narodne novine 82(2013).