Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Mrežni izvori  /  Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka “Krka”

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka “Krka”

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka “Krka” // Narodne novine, 1990, 01, 1, 1. Dostupno na: http: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1990_01_1_1.html