Info Panel
Početna  /  Prirodna baština  /  Interdisciplinarna istraživanja sedrene špilje Miljacka III u kanjonu rijeke Krke / Nenad Buzjak, Petra Kovač Konrad, Damir Lacković, Kristina Pikelj, Roman Ozimec

Interdisciplinarna istraživanja sedrene špilje Miljacka III u kanjonu rijeke Krke / Nenad Buzjak, Petra Kovač Konrad, Damir Lacković, Kristina Pikelj, Roman Ozimec

“Špilja Miljacka III (Špilja pod slapom) smještena je u koritu kanjona Krke 180 m uzvodno od Miljačkog mlina. Oblikovana je u sedrenom tijelu vjerojatno holocenske starosti, širine do 29 m i duljine veće od 100 m. Posebnost je njena, za špilje u sedri neuobičajena, velika duljina od 112 m. Za razliku od singenetskih polušpilja koje nastaju u zoni vodopada i slapova istovremeno s taloženjem sedre, Miljacka III nastala je širenjem pukotina u sedri i duž kontakta s matičnom stijenom na što ukazuje i njena pukotinska morfologija. U potopljenom dijelu po stjenkama kanala talože se sedimenti koji podsjećaju na meteorske freatske speleoteme (podvodne sige) iz Špilje u kamenolomu Tounj, a nastali su u potpuno potopljenim (freatskim) kanalima. Budući da su freatski sedimenti špilje Miljacka taloženi i na već postojećim stalaktitima koji nastaju u vadoznim uvjetima, može se pretpostaviti da je špilja prolazila kroz više etapa izmjene vadoznih i freatskih uvjeta. Na to upućuju i mikroreljefni oblici u kanalima. Duž kanala se taloži krupan klastični sediment, uglavnom pijesak s varijabilnim udjelima šljunkovite i muljevite frakcije, a izmjena granulometrijskog sastava u vezi je s hidrodinamičkim uvjetima. S obzirom da u sedimentu prevladavaju komadići trošene sedre dominantni mineral je kalcit. Prilikom istraživanja 2010. godine uočene su neobične organske formacije za koje je morfološka analiza utvrdila da se radi o antozojskom tipu bakterijskih kolonija, koje su utvrđene u nekoliko speleoloških objekata u svijetu, najviše na području Dinarida. Špilja Miljacka III sa svojim značajkama predstavlja izuzetno vrijedan element georaznolikosti doline Krke koji bi trebalo nastaviti istraživati.”

Sažetak izlaganja: Buzjak, N.; Kovač-Konrad P.; Lacković, D.; Pikelj, K.; Ozimec, R. Interdisciplinarna istraživanja sedrene špilje Miljacka III u kanjonu rijeke Krke. // Znanstveno-stručni skup Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj : aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku “Krka”, Šibenik, 28. rujna – 3. listopada 2015. : program i knjiga sažetaka / urednik Drago Marguš. Šibenik : Javna ustanova “Nacionalni park Krka”, 2015. Str. 34.