Info Panel
Početna  /  Uncategorized @hr  /  Hidroelektrane Jaruga i Miljacka
  • Nijagara

  • Hidroelektrana Krka

  • Izložba – Tehnički muzej Nikola Tesla Zagreb

Hidroelektrane Jaruga i Miljacka

Godine 1903. gradonačelnik Šibenika Ante Šupuk izgradio je, stotinjak metara nizvodno od hidroelektrane Krka, hidroelektranu Jaruga koja, nakon ugradnje dodatnih turbina 1936. godine, radi i danas.
Izvor: Nacionalni park Krka

1906. izgrađena je i hidroelektrana Miljacka


Izvor slike: Stošić, K. Rijeka Krka : sa 54 slike. (1927.)

Danas na rijeci Krki djeluju tri hidroelektrane, a ostaci najstarije hidroelektrane Krka nalaze se na Skradinskom buku. Zbog  povijesnog značaja i zato što je spomenik industrijske arhitekture, ova hidroelektrana zaštićena je kao kulturno dobro RH. 
Opširnije: Hidroelektrana Krka / HRO CIGRE 

U povodu 120. obljetnice puštanja u rad prve hidroelektrane na rijeci Krki, 28. kolovoza 1895. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ u suradnji s Državnim arhivom u Šibeniku priredila je izložbu Industrijska arhitektura na rijeci Krki. Izložba je rezultat istraživačkoga projekta vezanog za industrijske pogone duž toka rijeke Krke. 
Izložba je postavljena i u  Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu, a otvorena je do 15. siječnja 2017.

Opširnije: Nacionalni park Krka