Info Panel
Početna  /  Uncategorized @hr  /  Bibliografija radova o rijeci Krki / Drago Marguš, Vilijam Lakić
  • Bibliografija

Bibliografija radova o rijeci Krki / Drago Marguš, Vilijam Lakić

Bibliografija radova o rijeci Krki (Šibenik, 2012.) rezultat je nastavka predanog rada dr. sc. Drage Marguša i Vilijama Lakića na prikupljanju podataka o radovima s temama vezanim za rijeku Krku, njihovoj stručnoj obradi i objavi u obliku bibliografije. 

“U drugom, dopunjenom, izdanju Bibliografije radova o rijeci Krki autori su obradili 1359 jedinica autorskog niza koje predstavljaju znanstvene, stručne i popularne radove prirodoslovnog i ekološkog karaktera objavljene od strane 938 autora i/ili suautora, na ukupno 278 stranica, u odnosu na prvo izdanje (1994. godine) u kojem je prezentirano 500 jedinica 338 autora/ili suautora. Iako gotovo polovica radova predstavljaju relativno novija izdanja, objavljena u desetljeću od 2001. do 2010. godine, druga polovica pripada dužem razdoblju od preko 80 godina (od 1927. do 2010. godine), a odnosi se na isključivo one naslove objavljene kao monografska izdanja (knjige) i na radove u časopisima.” Izvor: Buzov, I. Drago Marguš i Vilijam Lakić : Bibliografija radova o rijeci Krki. Nacionalni Park Krka i Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Šibenik, Šibenik 2012. // Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke 8, 8(2015).