Bartol Kašić (Pag, 1575. – Rim, 1650.)

Bartol Kašić osnovno je obrazovanje stekao u rodnom Pagu, a 1590. godine odlazi na školovanje u Ilirski zavod u Loretu.

Nakon ukinuća toga zavoda 1592. godine Kašić nastavlja školovanje u Rimu, a 1595. godine stupa u isusovački red. U isusovačkome novicijatu boravi od od 1595. do 1597. godine i upisuje studij u Rimskome kolegiju, gdje je od 1598. godine zadužen za nastavu gramatike. 1599. godine Kašić je dobio zadatak da za obrazovne potrebe novoosnovane Akademije ilirskoga jezika napiše gramatiku toga jezika.

Gramatika Institutiones linguae Illyricae tiskana je u Rimu 1604. godine. Pristup digitaliziranom djelu: Digitalne zbirke NSK

1606. godine Kašić zaređen je za svećenika i dodijeljena mu je služba hrvatskoga ispovjednika u bazilici svetoga Petra u Rimu. Od 1609. do 1612. godine boravi u Dubrovniku gdje obavlja pastoralnu i učiteljsku službu u obnovljenoj isusovačkoj akademiji. Krajem 1612. godine kreće u prvu misiju po turskim krajevima kroz Bosnu, Srijem, Slavoniju i Srbiju. Nakon povratka iz misije Kašić boravi u Loretu kao hrvatski ispovjednik, a 1618. godine kreće u drugu misiju u turske krajeve koja traje do 1619. godine. 1620. godine ponovno odlazi u Dubrovnik gdje ostaje do 1633. godine. Ostatak života proveo je u Italiji na dužnosti hrvatskoga ispovjednika. Umro je 28. prosinca 1650. godine u Rimu gdje je i pokopan u crkvi svetoga Ignacija.

Sljedeće na vremenskoj lenti:
»