Tomaš Mikloušić (Jastrebarsko, 1767. – Jastrebarsko, 1833.)

Tomaš Mikloušić rođen je 1767. godine u Jastrebarskom, studirao je filozofiju u Zagrebu, a teologiju u Pešti. Nakon zaređenja obavljao je službu vjeroučitelja u rodnom mjestu, potom službu kapelana i župnika u Stenjevcu te službu župnika i vicearhiđakona u Jastrebarskom, gdje je i umro 1833. godine. Pisao je nabožne knjige, školske priručnike, igrokaze, prigodnice na latinskom i hrvatskom, skupljao usmene pjesme i poslovice te podatke iz političke i kulturne povijesti. Njegova su najpoznatija djela Stoletni horvatski kalendar do leta 1901 kažuči (1819.) i Izbor dugovanj vsakovrsnih (1821.) kojima se potvrđuje kao najistaknutiji prosvjetitelj kajkavske Hrvatske svojega vremena.

Od 1795. do 1805. godine radio je kao gimnazijski profesor zagrebačke Arhigimnazije, u kojoj je predavao gramatiku. Poučavajući mladiće latinski jezik, priredio je i objavio udžbenik Syllabus vocabulorum Grammaticae Emmanuelis Alvari, in Croaticam linguam conversorum. Budae typis regiae Universitatis Anno M. DCCCXVII. (1817.).

Vidi i: Opširnije o gramaticiDigitalizirana gramatika