Ardelio Della Bella (Foggia, 1655. – Split, 1737.)

Ardelio Della Bella rođen je 1655. u Italiji u mjestu Foggia. Pravo i filozofiju završava u Napulju. Godine 1677. stupa u isusovački red, a 1681. kao profesor dolazi u Dubrovnik u Isusovački kolegij. Zatim studira teologiju na Gregoriani u Rimu (1684. – 1688.). Nakon dvaju kraćih boravaka u Dubrovniku (1688./1689. i 1690./1691.) radi kao profesor filozofije u Perugi (1691. – 1694.). Na svoju izričitu želju vraća se 1694. u Dubrovnik, gdje se bavi misionarskim radom do 1696. Od 1696. do 1702. rektor je u dubrovačkome Isusovačkom kolegiju. U tome razdoblju propovijeda na hrvatskome jeziku u dubrovačkoj stolnici i na sastancima bratovštine Dobre smrti. Godine 1702. premješten je u Firencu, gdje godinu dana predaje skolastičku teologiju. Na zahtjev splitskoga nadbiskupa S. Cosmija i Dubrovačke Republike poslan je već ujesen 1703. ponovno u Dalmaciju. Otad do kraja života djeluje kao misionar i propovjednik u Dalmaciji i Dubrovačkoj Republici. 1728. godine objavio je u Veneciji rječnik Dizionario italiano, latino, illirico s uputama za čitanje, pisanje i naglašavanje hrvatskih riječi i kratkom gramatikom hrvatskoga jezika pisanom talijanskim jezikom (Istruzioni grammaticali della lingua Illirica) te latinsko-talijanskim kazalom na kraju. Umro je 1737. godine u Splitu.

Pristup digitaliziranom djelu: Digitalne zbirke NSK

 

Prethodno na vremenskoj lenti:
«

Sljedeće na vremenskoj lenti:
»