Marijan Lanosović (Orubica, 1742. – Slavonski Brod, 1812.)

Marijan Lanosović rođen je 1742. godine u selu Orubici kraj Nove Gradiške, a umro u franjevačkome samostanu u Slavonskom Brodu 1812. godine. Nakon što je u Budimu završio gimnazijsko obrazovanje, stupio je 1761. godine u Baču u franjevački red, a do 1770. godine završio najprije studij filozofije u Budimu, zatim teologije u Osijeku. Nakon završenoga studija odlazi za gimnazijskoga profesora u Vukovar, zatim u Slavonski Brod, a 1774. godine upućen je u Osijek kao prvi franjevački profesor na Kraljevskoj gimnaziji. 1776. godine objavio prvu latinsku slovnicu na hrvatskome jeziku – Uvod u latinsko riči slaganje s’ nikima nimačkog jezika biližkama za korist slovinskih mladića složena. Sljedeće tiskano djelo, gramatiku hrvatskoga jezika pod naslovom Neue Einleitung zur Slavonischen Sprache, Lanosović je namijenio govornicima njemačkoga jezika. Lanosovićeva je „slavonska gramatika“, objavljena 1778. godine u Osijeku, doživjela još dva ponovljena izdanja, 1789. godine također u Osijeku, a 1795. godine u Budimu. Lanosović je autor i dvaju liturgijskih djela: psaltir Bogomolna knjižica iz pisma Davidovih i crkvenih knjiga složena objavljen je 1782. godine u Budimu, a Evanđelistar ilirički 1794.godine također u Budimu. Sudjelovao je u radu pravopisanoga povjerenstva koje je 1785. godine sazvao Josip II. radi redakcije hrvatskoga dijela trojezičnoga rječnika Joakima Stullija. Njegov je stav utjecao na konačnu odluku povjerenstva da se Stullijev rječnik može objaviti tek nakon preradbe slavonskom grafijom.

Opširnije o gramatikama: Uvod u latinsko riči slaganje ; Neue Einleitung zur Slavonischen Sprache

Digitalizirana djela: Uvod u latinsko riči slaganje ; Neue Einleitung zur Slavonischen Sprache