Antun Rožić (oko 1787. – Varaždin, 1848.)

Antun Rožić rođen je oko godine 1787., a umro je u Varaždinu 3. lipnja 1848. godine. Posvetivši se učiteljskome zvanju, od 1817. pa sve do smrti radio je u varaždinskoj gimnaziji kao profesor. Osim gramatike latinskoga jezika  Pervi temelyi diachkoga jezika za pochetnike vu domorodnom jeziku objavio je još nekoliko djela na latinskome i hrvatskome jeziku: Compendium totius orbis geographicum secundum novissimam provinciarum divisionem, Varaždin, 1821., Vocabularium iliti rechnik najpotrebneshe rechi vu treh jezikih zadersavajuchi, Varaždin, 1822., Kratki zavjetek zemeljzkoga izpiszavanya horvatske i vugerske zemlye, Varaždin, 1823.

Vidi i: Opširnije o gramatici, Digitalizirana gramatika