Info Panel
Početna  /  'Benjamin Kenckel'

2. Solomonov hram

kat. br. 2 [Solomonov hram] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 300 x 479 mm GZAS 36 fis 22   (s.g.) crnim tušem 22. (d.g.) crvenom pisaljkom 11 (s.d.) unutar …

1712 Pročitaj više →

4. Piramide

kat. br. 4 [Piramide] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 297 x 449 mm GZAS 41 fis 27 (l.d.) tušem: J: B: Fischers v: E: delin (s.g.) crnim tušem 27. …

1712 Pročitaj više →

5. Mauzolej u Halikarnasu

kat. br. 5 [Mauzolej u Halikarnasu] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 298 x 472 mm GZAS 40 fis 26 (s.g.) crnim tušem 26. (d.g.) crvenom pisaljkom 25 tekst tušem: …

1712 Pročitaj više →

9. Moeris-Piramide

kat. br. 9 [Moeris-Piramide] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 325 x 473 mm GZAS 42 fis 28 (l.d.) tušem: J: B: Fischers v: E: delin. (s.g.) crnim tušem 28. …

1712 Pročitaj više →

13. Perzepolis

kat. br. 13 [Perzepolis] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 349 x 473 mm GZAS 37 fis 23 (s.g.) crnim tušem 23. komad papira, poput zakrpe, nalijepljen na izrezanu pozadinu …

1712 Pročitaj više →

32. Džamija Orhana II i Džamija u Pešti

kat. br. 32 [Džamija Orhana II. Džamija u Pešti] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 347 x 472 mm GZAS 48 fis 34 (d.d.) tušem:  J: B: F: v: E: …

1712 Pročitaj više →

33., 34. i 35. Konstantinopol

kat. br. 33 [Tlocrt i prikaz džamije Sultanahmeda] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš, bister; 338 x 470 mm GZAS 49 fis 35 Crtež je tušem potpisan dolje lijevo unutar …

1712 Pročitaj više →

36. i 37. Meka i Medina

kat. br. 36 [Meka] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 348 x 472 mm GZAS 50 fis 36 (l.d.) tušem: J: B: F: v: E: del. (s.g.) crnim tušem 36.  …

1712 Pročitaj više →

75. i 76. Palača Trautson

kat. br. 75 [Palača Trautson s vrtom] oko 1709. olovka, tuš, lavirani tuš; 336 x 473 mm GZAS 73 fis 59 (s.g.) crnim tušem 59. (d.g.) crvenom pisaljkom 108 tekst …

1712 Pročitaj više →

48., 49., 50. i 51. Kolegijatska crkva u Salzburgu

kat. br. 48 [Kolegijatska crkva u Salzburgu] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 347 x 455 mm GZAS 61 fis 47 (d.d.) tušem J. B. F. v. E.  (s.g.) crnim …

1712 Pročitaj više →