Info Panel
Početna  /  II. Fischerovi projekti

O preostalim crtežima u Zbirci

U drugoj cjelini predstavljen je ostatak Fischerovih crteža koje čuva Grafička zbirka NSK, njih osam, a koji se ne povezuju s predlošcima za Entwurff. [1] Vežu se uz pojedine Fischerove …

1700 Pročitaj više →

67. i 68. Slavoluci

kat. br. 67 [Tlocrt slavoluka grada Beča] 1690. olovka, tuš, lavirani tuš; 343 x 469 mm GZAS 89 fis 75 (s.g.) crnim tušem 75. poleđina: skice olovkom dva vertikalno spojena …

1700 Pročitaj više →

69. i 70. Fontane

kat. br. 69 [Fontana u Brnu] oko 1694. olovka, tuš, lavirani tuš; 336 x 452 mm GZAS 70 fis 56 (s.g. ) crnim tušem 56. tekst tušem: Erster Project der …

1700 Pročitaj više →

71. i 72. Landgebäude

kat. br. 71 Landgebäude prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 334 x 470 mm GZAS 80 fis 66 (s.g.) crnim tušem 66. tekst tušem: Prospect und auffzug, des Vorher gehenden …

1700 Pročitaj više →

73. Crkva Presvetoga Trojstva u Salzburgu

kat. br. 73 [Tlocrt kompleksa crkve Presvetoga Trojstva u Salzburgu] oko 1694. olovka, tuš, lavirani tuš; 344 x 467 mm GZAS 66 fis 52 (s.g.) crnim tušem 52. tekst tušem: Grundt=Riß, …

1700 Pročitaj više →

74. Castrum doloris Josipa I. u katedrali sv. Stjepana

kat. br. 74 [Castrum doloris Josipa I.] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 336 x 443 mm GZAS 92 fis 78 (s.g.) crnim tušem 78. crtež se sastoji od tri …

1700 Pročitaj više →