Info Panel
Početna  /  Treća knjiga  /  33., 34. i 35. Konstantinopol

33., 34. i 35. Konstantinopol

kat. br. 33

[Tlocrt i prikaz džamije Sultanahmeda]
prije 1712.
olovka, tuš, lavirani tuš, bister; 338 x 470 mm
GZAS 49 fis 35

Crtež je tušem potpisan dolje lijevo unutar drugog prikaza:
J: B: F: v: E: del.
(s.g.) crnim tušem 35. 
(d.g.) crvenom pisaljkom: 86

ispod prikaza a. tekst tušem: Grunriß dißer Mosquee.
ispod prikaza b. tekst tušem: Prospect von dem Großen und herzlichen Tempel oder Mosquee des // Großen Sultans Achmet zu Constatinopol welcher von ihme A 1610. // erbauet worden. // Le (nečitki tekst) el le Plan de la Mosquee de Sultan Achmed

ETW:
(d.g.) TA: III.
(l.d.) unutar drugog prikaza J.B.F. v: E. del
MNS:
treći prikaz
(l.d.) unutar drugog prikaza J.B.F. v: E. Del

 

kat. br. 34

[Velika cisterna u Konstantinopolu]
nakon 1712.
olovka, tuš, lavirani tuš; 338 x 471 mm
GZAS 74 fis 60

(s.g.) crnim tušem 60.
(d.g.) crvenom pisaljkom: 88

ETW:
(d.g.) TA: V.
MNS:
nije objavljen

 

kat. br. 35

[Tlocrt i prikaz Aje Sofije]
prije 1712.
olovka, tuš, lavirani tuš; 346 x 462 mm
GZAS 33 fis 19

(s.g.) crnim tušem 19. 
(d.g.) crvenom pisaljkom: 89
tekst tušem: Grundriß, und Prospekt der Tempel S: Sophiæ // in Constantinopl.

poleđina: skica olovkom

ETW:
(d.g.) TA: VI.
(l.d.) unutar drugog prikaza J.B.F: v. E: del
MNS:
peti prikaz
(l.d.) unutar drugog prikaza J.B.F: v. E: del
(d.d) unutar drugog prikaza Gravé par. B. (uklonjeno, ali još uvijek djelomično vidljivo)

U legendi ispod bakroreza u Entwurffu s prikazom velike cisterne u Konstantinopolu istaknuto je kako je donesen taj prikaz s planom i neke druge turske građevine kako bi ih se prenijelo znatiželjniku zbog njihove jedinstvenosti. Te su druge jedinstvene građevine, čiji se prikazi donose u trećoj knjizi, Aja Sofija i Sultanahmedova džamija. Kod prikaza konstantinopolskih džamija, Fischer vjerno preuzima ilustracije francuskog putnika i slikara Guillaumea-Josepha Grelota (oko 1630.–?), objavljene u njegovoj knjizi Relation nouvelle d’un voyage de Constantinople [] (Pariz, 1680.). [1] Iznimka je prikaz velike cisterne za koji je moguće pretpostaviti da je Fischer koristio crteže nastale tijekom ekspedicije po Orijentu u ime Karla XII. Švedskog, 1710. i 1711. godine; stoga je taj prikaz, kao i onaj Palmire, izostavljen iz Manuskripta. [2] U rukopisu na crtežima (izuzev onog cisterne) te u tekstovima ispod prikaza u Entwurffu ukratko su opisane prikazane građevine. Sultanahmedova džamija opisana je kao veliki hram ili džamija velikog Sultanahmeda u Konstantinopolu koja je izgrađena 1610. godine, a Aja Sofija, iako prikazana s minaretima, kao hram sv. Sofije u Konstantinopolu. Među tim opisima posebno se ističe onaj velike cisterne kojim se pokušalo riječima pojačati vizualni dojam njezine velebnosti: velika cisterna u Konstantinopolu, na trgu ili tržnici Atmeidan, prije hipodrom; ispod razine terena, poduprta s 224 stupa od kamena, okružena vodom, u razmacima kako bi teglenica, barka ili manji čamac mogao ploviti između.

____________________

[1] HANS AURENHAMMER, J. B. Fischer von Erlach, Allen Lane (Penguin Books), London, 1973., 158. Usp.: GUILLAUME-JOSEPH GRELOT, Relation nouvelle d’un voyage de Constantinople [], Pariz, 1680., 108–109, 126–127, 270–271.

[2] Crtež Corneliusa Loosa pohranjen je u Nacionalom muzeju u Stockholmu [inv. br. NMH THC 9118].

Cornelius Loos: Reservoaren på Hippodromen i Istanbul, 04.10.1711., olovka, tuš, lavirani tuš
Nationalmuseum (Foto: Nationalmuseum), public domain

Cornelius Loos: Plan av reservoaren i Istanbul, 09.10.1711., olovka, tuš, lavirani tuš
Nationalmuseum (Foto: Nationalmuseum), public domain

 

ključne riječi: Entwurff // Manuskript // švedska ekspedicija // Benjamin Kenckel