Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Učiteljski fakultet

Učiteljski fakultet

Visokoškolska naobrazba učitelja u Hrvatskoj započela je osnivanjem dvogodišnjega studija na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu 15. studenoga 1919. godine. Učiteljska akademija u Zagrebu, danas Učiteljski fakultet  godine 1999. ulazi u sastav Sveučilišta. Učiteljski fakultet kao slijednik Više pedagoške škole, Visoke pedagoške škole, Pedagoške akademije, Filozofskoga fakulteta – OOUR Pedagogijske znanosti i Učiteljske akademije, kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu osnovan je pod tim imenom 2. veljače 2006. godine. Zgradu u kojoj danas djeluje Učiteljski fakultet, Središnjica u Zagrebu Savska cesta 77, sagradile su sestre milosrdnice 1939. god. za potrebe svoje ženske realne gimnazije – koja se od svog osnutka 1926. god. nalazila u Varšavskoj ulici.

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 13. veljače 2007. godine Učiteljskomu fakultetu pripojene su Visoka učiteljska škola u Čakovcu i Visoka učiteljska škola u Petrinji – isprva ustrojene kao podružnice, a potom kao odsjeci Fakulteta.

Akreditacijska potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja o ispunjavanju svih uvjeta za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti zaprimljena je 28. ožujka 2018. godine.

Pored ustrojbenih jedinica (katedara, centara, zavoda, knjižnice, galerije) Učiteljski fakultet ima tri programska odsjeka: Odsjek za učiteljske studije, Odsjek za odgojiteljski studij i Odsjek za obrazovne studije.

Izvor: Dubravka Miljković. Učiteljski fakultet. U: Sveučilište u Zagrebu 350 godina./ gl. i odg. ur. Mirjana Polić Bobić. Zagreb, 2019., str. 253-255.