Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Fakultet hrvatskih studija
  • Fakultet hrvatskih studija

Fakultet hrvatskih studija

Ustrojbenom jedinicom Sveučilišta u Zagrebu, kao njegova sastavnica, Hrvatski studiji postali su 24. studenoga 1995. Početkom 2017. pokrenut je postupak promjene pravnog položaja Hrvatskih studija. Od listopada 1997. godine do lipnja 2017. sastavnim dijelom Hrvatskih studija, kao njegova ustrojbena jedinica, bio je Filozofski fakultet Družbe Isusove. On je u lipnju 2017. izdvojen iz Hrvatskih studija, te je kao Fakultet filozofije i religijskih znanosti postao samostalan fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatski studiji pokrenuti su 1992. godine kao dvosemestralni sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. U listopadu 1992. Sveučilište je odobrilo prvi Nastavni plan i program Hrvatskih studija. Iduće akademske godine dvosemestralni sveučilišni studij prerastao je u četverogodišnji sveučilišni studij s više studijskih smjerova:  Croaticum,  Filozofija i studijskim smjerom Društvo. 

Javna ustanova Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, osnovala je 10. prosinca 2019. pravnu osobu, javnu ustanovu u svojem sastavu pod nazivom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, sa sjedištem u Zagrebu, Borongajska cesta 83d.

Izvor. Hrvatski studiji. U: Sveučilište u Zagrebu 350 godina./ gl. i odg. ur. Mirjana Polić Bobić. Zagreb, 2019.,  str.200-203.