Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu
  • Sveučilište

Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu

Odlukom Savjeta Sveučilišta od 31. listopada 1967. osnovan je Referalni centar kao nova znanstvena, znanstveno-nastavna integracijska organizacija u okviru Sveučilišta. Savjet Sveučilišta je Referalnom centru dao na korištenje dvorišnu zgradu na Trgu Republike Hrvatske br, 3.

Godine 1951. osnovana je u okviru Tehničkoga fakulteta ustanova koja je 1953. izravno podređena Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Stalna izložba strane naučne i stručne literature, poslije poznata pod kraticom ISIP. Ona je trebala barem donekle ublažiti nepostojanje prave središnje knjižnice i u tom je pogledu u svoje vrijeme odigrala važnu ulogu na Sveučilištu u Zagrebu. U međuvremenu osnovani Centar za studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacionih znanosti i ISIP su 1967. godine integrirani u Referalni centar. ISIP ostaje smješten na Savskoj cesti 18.

Glavni zadatak Referalnog centra je Glavni zadatak toga centra bilo je prikupljanje izvora informacija, njihove bibliografsko-kataložne i analitičko-sintetičke obradbe te upućivanja korisnika na izvore informacija. Centar je također obavljao i informacijsku djelatnost (obradba podataka i organizacija informacijskih služba), obrazovnu djelatnost (edukacija zaposlenika i korisnika), izdavačku djelatnost (izdavanje časopisa, knjiga, kataloga, vodiča, bibliografija te indeksa u funkciji operativnoga djelovanja informacijskoga sustava), organizacijsku djelatnost (organizacija tematskih konferencija i savjetovanja iz područja informacijskih znanosti i djelatnosti) te tehničko-uslužnu djelatnost (izdavanje i umnožavanje dokumenata i računalna obradba na zahtjev korisnika). Izdavao je i časopis Informatologia Yugoslavica, a kao organizacijsku jedinicu imao je i Internacionalnu stalnu izložbu publikacija (ISIP). Krajem osamdesetih godina Centar je transformiran u Institut informacijskih znanosti. Njegova važnost leži u činjenica da je ta znanstvenoistraživačka organizacija predstavljala integrirani informacijski, dokumentacijski, istraživački i obrazovni centar, u kojem su bile smještene kolekcije literature, dokumenata, izvješća i podataka o rezultatima i nositeljima znanstvenoistraživačkoga rada u Hrvatskoj, odabrani podatci o istraživačkom radu u nekadašnjoj SFRJ, a bila je omogućena i dostupnost srodnim informacijskim kolekcijama u svijetu.

Izvor: Izvještaj o radu Sveučilišta u šk. god. 1967/68. Zagreb, 1968., str. 151-153.

Ivica Šute. Sveučilište u Zagrebu od Hrvatskog proljeća do neovisne Hrvatske 1990. U:  Sveučilište u Zagrebu : 350 godina. / gl. ur. Mirjana Polić Bobić. Zagreb, 2019.,  str. 86-87.