Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Kineziološki fakultet
  • Kineziološki fakultet – nastava

Kineziološki fakultet

Kineziološki fakultet počeo je s djelovanjem 1959. godine osnivanjem Visoke škole za fizičku kulturu u Zagrebu. U sastav Sveučilišta u Zagrebu Visoka škola za fizičku kulturu primljena je 1967., a od akademske godine 1973./1974. djeluje pod nazivom Fakultet za fizičku kulturu. Godine 2001. mijenja naziv u Kineziološki fakultet i djeluje kao javna znanstveno-nastavna ustanova koja ustrojava i izvodi sveučilišne i stručne studije. Fakultet je vrlo često organizator ili idejni začetnik niza akcija koje promiču tjelesnu aktivnost, kretanje i zdravlje.

Izvor: Tomislav Krističević, Marijana Briški Gudelj. Kineziološki fakultet. U:  Sveučilište u Zagrebu 350 godina./ gl. i odg. ur. Mirjana Polić Bobić. Zagreb, 2019.,  str. 204-209.

NASLOVNICA - Web Kineziološkog fakulteta