Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Pravni fakultet
  • Pravni fakultet

  • Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 3

  • Zgrada Pravnog fakulteta na Gornjem gradu

  • Pravni fak.

Pravni fakultet

Pravni fakultet osnovan je 1776. godine u sklopu reforme visokog školstva na Habsburškoj monarhiji, kada je uredbom Marije Terezije osnovana Kraljevska akademija znanosti u Zagrebu (Regia scientiarium academia Zagrabiensis) s tri fakulteta: Filozofskim, Teološkim i Pravnim (Facultas iuridica). Među predmete Pravnog fakulteta su tada uključeni i predmeti dotadašnjeg Političko-kameralnog studija koji je 1769. osnovan u Varaždinu, a 1772. premješten u Zagreb. Studij je na svakom fakultetu trajao dvije godine, ali se Teološki i Pravni fakultet mogao upisati tek nakon završetka Filozofskog fakulteta. Prvi profesori izabrani su na temelju natječaja, a izbor je potvrdila kraljica. Nastava je počela 4. studenog 1776. godine pa se taj datum obilježava kao Dan fakulteta.

Izvor:  Pravni fakultet. Tradicija.

Simboli pojedinih fakulteta. U: Zgrada Sveučilišta u Zagrebu : postojanost i mijene. / ur. Snješka Knežević. Zagreb, 2010.  str.110-111. Foto: Danilo Balaban