Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Konfucijev instiut
  • rsz-ki-logo-192×192

Konfucijev instiut

U međunarodnoj suradnji valja istaknuti sporazum koji je Sveučilište u Zagrebu potpisalo sa Šangajskim institutom za međunarodnu trgovinu. Naime, temeljem toga sporazuma osnovan je 2011. godine Konfucijev institut na Sveučilištu u Zagrebu sa statusom sveučilišnoga centra. Konfucijev institut bavi se predstavljanjem kineske kulture sveučilišnoj, ali i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti jer manifestacije poput tjedana ili dana kineske kulture organizira i izvan Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba. Uz to promiče učenje kineskoga jezika putem besplatnih tečajeva za građanstvo te surađuje s hrvatskim obrazovnim institucijama u kojima je uvedeno učenje kineskoga kao stranoga jezika. Konfucijev institut smješten je u Savskoj 25.

 

Izvor: Mirjana Polić Bobić.Međunarodna suradnja Sveučilišta. U: Sveučilište u Zagrebu 350 godina. / gl. ur. Mirjana Poloć Bobić. Zagreb, 2019., str. 502-513.