Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Fakultet filozofije i religijskih znanosti
  • FFRZ logo

Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Fakultet filozofije i religijskih znanosti sveučilišta u Zagrebu (FFRZ) – prijašnji naziv: Filozofski fakultet Družbe Isusove, (FFDI) nastavlja višestoljetnu tradiciju isusovačkoga sveučilišnog poučavanja filozofije i religijskih znanosti diljem svijeta i u Hrvatskoj. Isusovci su članovi Družbe Isusove, međunarodnog katoličkog reda, koji je osnovao Ignacije Lojolski u 16. st., a koji su ubrzo došli u hrvatske krajeve otvarajući brojne obrazovne ustanove, između ostaloga i Akademiju u Zagrebu (1669.), koja se smatra kolijevkom Sveučilišta u Zagrebu.

FFRZ je visokoškolska ustanova koju je osnovala i Statut odobrila Vatikanska Kongregacija za katoličku naobrazbu (tal. Congregazione per l’Educazione Cattolica /dei Seminari e degli Istituti di Studi/), dekretom od 31. srpnja 1989. godine. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske rješenjem od 7. listopada 1992. godine upisalo je FFDI (tj. FFRZ) u Registar znanstvenoistraživačkih organizacija i jedinica kao znanstvenoistraživačku organizaciju u znanstvenom području filozofije.

Na 5. redovitoj sjednici u ak. god. 2015./2016., održanoj 8. prosinca 2015., Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilištu u Zagrebu, kao punopravne sastavnice pod nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti.

Izvor:  Fakultet filozofije i religijskih znanosti. O fakultetu