Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - About | Facebook

Današnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kroz svoju povijest nekoliko je puta mijenjao svoj naziv i status. Odlukom Sabora Narodne Republike Hrvatske od 10. srpnja 1962. godine osnovana je Visoka defektološka škola. U svibnju 1965. godine ona postaje sastavnicom zagrebačkog Sveučilišta. Godine 1973. Visoka defektološka škola mijenja svoj naziv u Fakultet za defektologiju, koji 14. travnja 1998. godine mijenja svoj naziv u Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Od 2007. godine Fakultet je smješten na lokaciji u Sveučilišnom kampusu Borongaj.

Vodeći računa o potrebama društva, Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te slijedeći Standarde i smjernice za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja, Fakultet stalno radi na podizanju kvalitete programa obrazovanja prvostupnika i magistara edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije, kao i doktoranata, specijalizanata i polaznika programa cjeloživotnog učenja. Jednako tako Fakultet promiče inkluziju i zaštitu ljudskih prava senzibilizirajući javnost za položaj, potrebe i prava sve većeg broja marginaliziranih skupina u društvu.

Izvor:  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Fakultet jučer i danas.