Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Katolički bogoslovni fakultet
  • Kartuša Bogoslovnog fakulteta – amblem euharistijski kalež na misalu.

  • Slika zaslona 2020-10-26 u 23.42.33

  • Slika zaslona 2020-10-26 u 23.45.29

Katolički bogoslovni fakultet

Bogoslovni  fakultet razvio se iz Nadbiskupskoga liceja u Zagrebu, u kojem su se bogoslovi pripremali za svećeničko zvanje. Taj licej, u trajanju od četiri godine, bio je ustrojen slično kao i drugi bogoslovni fakulteti u Monarhiji te je stoga 1874. godine bez zapreka mogao prerasti u Bogoslovni fakultet.

Katedralna škola u Zagrebu, osnovana vjerojatno još u XIII. stoljeću, a propala u drugoj polovici XIV. stoljeća, na neki se način može smatrati pretečom kasnijega visokoga obrazovanja. No tek je Katolička obnova, kao pokret unutar Crkve potaknut Tridentskim koncilom (1545. – 1563.), presudno utjecala na razvoj školstva u Zagrebu i okolici. Tako je slijedeći odredbe Tridentskoga koncila zagrebački biskup Juraj Drašković (1563. – 1578.) u Zagrebu sazvao biskupsku sinodu 1570. godine na kojoj je donesena odluka o potrebi jačanja obrazovanja. Rezultat je bilo osnivanje sjemeništa sa školom.

Početkom 1952. Vlada NR Hrvatske donosi rješenje o ukidanju Rimokatoličkoga bogoslovnog fakulteta kao fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1990., nakon demokratskih promjena, tadašnje Izvršno vijeće Sabora Republike Hrvatske, proglasilo je ništavnim rješenje Vlade NRH iz 1952. godine.  Skupština Sveučilišta u Zagrebu donijela je odluku kojom se utvrđuje da je Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu član Sveučilišta u Zagrebu i da »u neprekinutu trajanju djeluje od osnutka Sveučilišta do danas« (Skupština Sveučilišta u Zagrebu, 26.veljače 1991). Od 1998. godine KBF prestaje biti podstanar Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa i djeluje u novim vlastitim prostorima u Vlaškoj ulici 38.

 

Izvor :  Tihana Luetić: Kraljevsko sveučilište Franje Josipa I. u Zagrebu (1874.-1918.) U: Sveučilište u Zagrebu 350 godina./ gl. i odg. Urednica Mirjana Polić Bobić. Zagreb, 2019. str. 38-55.

Hrvoje Petrić: Isusovačka i Kraljevska akademija u Zagrebu (1669.-1776.).  U: Sveučilište u Zagrebu 350 godina./ gl. i odg. Urednica Mirjana Polić Bobić. Zagreb, 2019. str. 18-29.

Katolički bogoslovni fakultet. Povijest

Simboli pojedinih fakulteta. U: Zgrada Sveučilišta u Zagrebu : postojanost i mijene. / ur. Snješka Knežević. Zagreb, 2010. str.110-111. Foto: Danilo Balaban