Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Isusovačka akademija u Zagrebu
  • zgrada isusovačke gimnazije na Katarininom trgu

  • Car i kralj Leopold I.

Isusovačka akademija u Zagrebu

Povijest Sveučilišta u Zagrebu počinje  23. rujna 1669. kada su diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. priznati status i povlastice sveučilišne ustanove tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u  Zagrebu što je prihvaćeno na saboru Hrvatskoga kraljevstva 3. studenoga 1671. Stoga Sveučilište godinu 1669. uzima kao godinu svojega utemeljenja, a 3. studenoga kao Dan Sveučilišta. To se visoko učilište, koje predstavlja temelj budućega Sveučilišta u Zagrebu, spominje pod raznim imenima, primjerice 1669. kao Academiae seu studii philosophici fundatio ac erectio nova Academia Zagrabiensis, 1670. kao Cursus philosophicus in Gymnasio nostro, 1671. kao Neo Academia Zagrebiensis, 1754. kao Academia Regia Zagrabiensi Societatis Jesu itd.  Akademija je nastajala postupno, kao kombinirani tip škole sa srednjoškolskom i visokoškolskom nastavom. Od austrijskoga nadvojvode Ferdinanda isusovci su dobili njegovu staru zgradu uz istočni dio zidina zagrebačkoga Gradeca. Naselili su se u njoj te u jednoj od gradskih kula stanovali gotovo do sredine XVII. stoljeća, sve dok nisu izgradili vlastiti samostan (danas Klovićevi dvori na Jezuitskom trgu). Za potrebe gimnazijske zgrade dobili su napušteni dominikanski samostan s kapelom sv. Katarine i vrtom uz južnu stranu zidina.

Kralj Leopold I. 23. rujna 1669. isusovačkomu je učilištu dodijelio »sva prava i povlastice sveučilišta« odnosno pravo dodjeljivanja doktorata i imunitet kojim su profesori i studenti bili izdvojeni ispod sudskih ovlasti Gradeca te podređeni kraljevskomu sudu. Isusovačka akademija u to vrijeme ima studij filozofije i teologije, studij kanonskog prava osniva se 1726. Papa Klement XIV. bulom Dominusac Redemptor u srpnju 1773. godine raspustio je isusovce te je zagrebačka akademija reorganizirana u skladu s prosvjetiteljskim kriterijima.

IZVOR; HR-HDA-665. Isusovački samostan Zagreb. Fasc.23, no.2.

Izvor: Hrvoje Petrić: Isusovačka i Kraljevska akademija u Zagrebu (1669.-1776.). U: Sveučilište u Zagrebu 350 godina./ gl. i odg. ur. Mirjana Polić Bobić. Zagreb, 2019., str. 18-29.