Vinodolski zakon

Najstariji tekst hrvatskoga srednjovjekovnog prava sastavilo je povjerenstvo od predstavnika devet vinodolskih općina 6. siječnja 1288. godine. Zakonik sadrži 75 članaka u kojima su opširno razrađeni odnosi između slobodnih vinodolskih gradova i krčkih knezova. Napisan je čakavskim književnim jezikom i glagoljicom. Tekst nije očuvan u izvorniku. Najstariji rukopis potječe iz 16. st. i čuva se u NSK.

Pristup: Digitalne zbirke NSK

Sljedeće na vremenskoj lenti:
»