Institutionum linguae illyricae libri duo / Bartol Kašić

Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige Bartola Kašića prva su gramatika hrvatskoga jezika. Povod za njezin nastanak bilo je osnivanje Akademije ilirskoga jezika 1599. te osobna preporuka pape Klementa VII. da se započne studij ilirskoga jezika. Gramatika je objavljena 1604. u Rimu u dva dijela na oko 200 stranica, na kojima opisuje gramatički ustroj književnih stilizacija u čakavštini i štokavštini ikavskoga tipa. Ova gramatika ne samo da je označila početak hrvatske gramatičarske tradicije nego toj tradiciji služi na čast.

 

Pristup: Digitalne zbirke NSK