Info Panel
Početna  /  'Johann Adam Delsenbach'

12. Grobnice u stijeni

kat. br. 12 [Grobnice u stijeni] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš ; 331 x 475 mm GZAS 53 fis 39 (s.g.) crnim tušem 39 (d.g.) crvenom pisaljkom 46 tekst …

1712 Pročitaj više →

18. Augustov most

kat. br. 18 [Augustov most] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 333 x 474 mm GZAS 29 fis 15 (l.d.) tušem: J: B: F: v: E: del. (s.g.) crnim tušem …

1712 Pročitaj više →

19., 20. i 21. Slavoluci, hramovi i Peristil u Splitu

Crteži rimskih slavoluka, hramova te splitski Peristil nisu u jednakom rasporedu objavljeni u Entwurffu, već se radi o kombinaciji od devet prikaza spojenih na ukupno tri crteža i u različitom …

1712 Pročitaj više →

22. Naumahija

kat. br. 22 [Naumahija] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 343 x 472 mm GZAS 30 fis 16 (l.d.) tušem: J: B: F: v: E: del. (s.g.) crnim tušem 16. …

1712 Pročitaj više →

23. Trajanov stup

kat. br. 23 [Trajanov stup]  prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 335 x 473 mm GZAS 27 fis 13 (s.g.) crnim tušem 13. (d.g.) crvenom pisaljkom 67 tekst tušem: Die …

1712 Pročitaj više →

38. Palača i most u Isfahanu

kat. br. 38 [Palača i most u Isfahanu] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 339 x 464 mm GZAS 52 fis 38 (s.g.) crnim tušem 38.  (d.g.) crvenom pisaljkom: 94 …

1712 Pročitaj više →

39. Tajland

kat. br. 39 [Prikaz iz Tajlanda] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 335 x 466 mm GZAS 58 fis 44 (s.g.) crnim tušem 44.  (d.g.) crvenom pisaljkom: 95 ETW: (d.g.) …

1712 Pročitaj više →

40., 41., 42., 43. i 44. Kina

kat. br. 40 [Carska palača u Pekingu] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 345 x 470 mm GZAS 54 fis 40 (s.g.) crnim tušem 40.  (d.g.) crvenom pisaljkom: 96 tekst …

1712 Pročitaj više →

45. Schönbrunn

kat. br. 45 Schönbrunn oko 1688. olovka, tuš, lavirani tuš; 330 x 470 mm GZAS 88 fis 74 (s.g.) crnim tušem 74. (d.g.) crvenom pisaljkom 103 tekst tušem: Erster Project …

1712 Pročitaj više →

79. Castrum doloris Josipa I. u Augustinskoj crkvi

kat. br. 79 [Castrum doloris Josipa I.] prije 1712. olovka, tuš, lavirani tuš; 336 x 443 mm GZAS 93 fis 79 (s.g.) crnim tušem 79. u donjem dijelu i sa …

1712 Pročitaj više →