Info Panel
Početna  /  Druga knjiga  /  23. Trajanov stup

23. Trajanov stup

kat. br. 23

[Trajanov stup] 
prije 1712.
olovka, tuš, lavirani tuš; 335 x 473 mm
GZAS 27 fis 13

(s.g.) crnim tušem 13.
(d.g.) crvenom pisaljkom 67

tekst tušem: Die große Ehrn, Saul des Kaÿsers Treÿani, sambt ihren 2 Statuen Æquestres Treÿanj // und Martij Aurelj

ETW:
(d.g.) TA: VII.
(l.d.) J. B. F. v. E. del.
(d.d.) J. A. Delsenbach. fecit.
MNS:
četvrti prikaz
(l.d.) J. B. F. v. E. del.
(d.d.) J. A. Delsenbach. Fecit.

Fischer u detaljnom opisu Trajanovog foruma navodi nekoliko desetaka antičkih i novovjekovnih izvora koji su mu, uz stare medalje, pomogli u rekonstrukciji izgleda Trajanovog foruma. Opisuje raskošnu baziliku Ulpiju, koja je služila kao sudnica i tržnica, spominje knjižnicu kao veličanstveni ukras foruma i opisuje ostale građevine na trgu. Navodi kako je na sredini stajao velebni Trajanov stup, nekada visok 119 stopa, a sada tek 113. Razlog tomu je šest stopa niža skulptura Sv. Petra koju je papa Sixto V. Peretti zamijenio za Trajanovu. U unutrašnjosti stupa je kružno stubište od bijelog mramora, a na vanjskoj strani spiralni reljef koji prikazuje Trajanove pobjede, pogotovo one u Daciji. Trajan je bio jedini car koji je imao čast da mu se posmrtni pepeo sačuva unutar zidina Rima, u zlatnoj urni unutar stupa. Bočno je stajao i Trajanov slavoluk koji se još vidi u ruinama, a car Hadrijan i Senat podigli su Trajanu u čast hram i kolosalnu konjaničku statuu. Fischer piše kako je u ime simetrije i ravnoteže dodao još jednu konjaničku skulpturu, kako na crtežu navodi onu Marka Aurelija, koja nije postojala. Na donjem dijelu crteža nepravilan komad papira prelijepljen je na podlogu kao korektiv i na njemu su iscrtane štafaža i konjaničke statue koje su sada bitno veće od onih na papiru ispod. 

Premda ih sâm Fischer kao izvore ne navodi, Auernhammer napominje da je Fischer svoj potpuno subjektivni prikaz bazirao na De colvmna Traiani syntagma […] Raffaela Fabrettija (Rim, 1683.) u kojima je Trajanov forum rekonstruiran prema rimskim kovanicama te Bellorijevoj Colonna Traiana (Rim, 1650.), reizdanju španjolskog povjesničara i antikvara Alfonsa Chacóna (1530.–1599.). [1] Auernhammer ovdje vjerojatno misli na izdanje Colonna Traiana eretta dal Senato, e popolo romano allImperatore Traiano Avgvsto nel svo foro in Roma […], Pietra Santa Bartolija, otisnuto prvi put u Rimu 1672. godine, za koje je Giovanni Pietro Bellori prilagodio originalni tekst Alfonsa Chacóna iz Historia vtrivsque belli Dacici a Traiano Caesare gesti […] (Rim, 1576.) ili se referira na pripremne crteže Pietra Santa Bartolija nastale uz Bellorijevu kontribuciju u 1660-im godinama, koji se danas čuvaju u The Royal Collection Trust, Windsor Castle [inv. br. RCIN 970146].

____________________

[1] HANS AURENHAMMER, J. B. Fischer von Erlach, Allen Lane (Penguin Books), London, 1973., 157.

Fischerovi izvori: Vitruvius / Publius Victor / Nicephorus / Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus / Ammianus Marcellinus / İoannis Xiphilinus / Cornelius Tacitus / Flavius Vopiscus / Alfonso Chacón / Flavius Eutropius / Cassius Dio Cocceianus / Aelius Spartianus

 

korektiv

 

ključne riječi: Entwurff // Manuskript // Rim // Johann Adam Delsenbach