Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet

Sve do 1919.g. kada je osnovana Tehnička visoka škola u Zagrebu, koja je 1926. ušla u sastav Sveučilišta kao Tehnički fakultet, nije bilo organizirane visokoškolske nastave za izobrazbu inženjera kemijske struke u Hrvatskoj. Malobrojni inženjeri koji su bili potrebni za tada još nerazvijenu domaću kemijsku industriju, obrazovali su se isključivo u inozemstvu. Osnivači Visoke tehničke škole u Zagrebu odlučili se u njezin sastav pored drugih odjela osnovati i Kemičko-inženjerski odio.

Osnivači Visoke tehničke škole bili su uvjereni da se ekonomski razvitak i nužna postepena industrijalizacija zemlje mogu s uspjehom ostvariti samo ako se izgradi i vlastiti visokostručni kadar, i to na domaćoj nastavnoj ustanovi. Kasniji razvoj potvrdio je to u cjelini.

Profesori Njegovan, Marek, Plotnikov i Hanaman stvarni su osnivači i graditelji Kemijsko-inženjerskog odjela te osnivači i prvi predstojnici četiri najstarija Zavoda, koji postaju glavna žarišta nastavnog i znanstvenog rada u Odjelu i iz kojih su se kasnije postepeno razvijali i drugi zavodi Odjela.

Odlukom Sabora NR Hrvatske od 26.IV 1956. Tehnički fakultet podijeljen je u četiri nova fakulteta, jedan od njih bio je Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet, u čiji su sastav ušli Kemijsko-tehnološki i Rudarski odjel bivšeg Tehničkog fakulteta, te novoosnovani Prehrambeno-tehnološki odjel od šk. God. 1961/62. Biotehnološki odjel . Statutarnom odlukom od 15.IX. 1961. izmijenjen je naziv fakulteta u Tehnološki fakultet. Godine 1965. iz sastava fakulteta izdvojio je samostalni Rudarsko-geološki-naftni fakultet, a Tehnološki je tada imao odjele: Kemijsko-tehnološki i Biotehnološki u Zagrebu, te Kemijsko-tehnološkim za naftu i Metalurškim u Sisku.

 

Izvor: Tehnološki fakultet. U: Spomenica u povodu proslave 300- godišnjice Sveučilišta u Zagrebu. / gl. i odg. ur. Jaroslav Šidak. Zagreb, 1969.,  str. 243-271.