Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Stomatološki fakultet
  • Stomatološki fakultet – nastava

Stomatološki fakultet

Povijest Stomatološkog fakulteta u sklopu Zagrebačkog sveučilišta obuhvaća tri razvojna razdoblja: početno razdoblje visokoškolske stomatološke nastave od 1922. do 1948. godine, ustroj i djelovanje Odontološkog odsjeka Medicinskog fakulteta u Zagrebu od 1948. do 1962. te osnutak i uspon Stomatološkog fakulteta od 1962. godine do danas. Snažnim razvojem biomedicinskih znanosti i stomatologija se razvila u posebnu struku, te su se u Europi i u Americi osnivala samostalna visoka stomatološka učilišta, odnosno fakulteti. Slijedom tih zbivanja naši su vodeći stručnjaci upornim radom pridonijeli tome da je odlukom Sabora Republike Hrvatske broj 688–62, članak I., 26. rujna 1962. godine osnovan samostalni Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a za prvog dekana bio je izabran prof. dr. sc. Živko Bolf. Time su ostvarene bitne pretpostavke za daljnji nastavni, znanstveni i stručni razvoj koji se neprestance upotpunjavao i osuvremenjivao uvođenjem novih nastavnih sadržaja.

 

Izvor: Jadranka Keros. Osnutak i razvoj Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. // Acta Stomatologica Croatica 2012;46(3):str.166-170