Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Studentski zbor Građevinskog fakulteta Zagreb - Home | Facebook

Studij građevinarstva započinje radom Tehničke visoke škole u Zagrebu 1. listopada 1919. godine. Građevni odjel škole smjestio se na prvom katu preuređene zgrade bivše škole na Rooseveltovu trgu br. 6. Tehnička visoka škola prerasta 1926. godine u Tehnički fakultet u okviru Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultet je 1940. godine preselio u novu zgradu u Kačićevoj ulici br. 26, gdje se nastava građevinarstva održava i danas. Tehnički fakultet se 1956. godine dijeli u nekoliko fakulteta. Među njima je i Arhitektonsko- građevinsko-geodetski fakultet, koji se 1962. godine razdvaja u tri fakulteta i tako nastaje samostalni Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Građevinski fakultet se 1977. godine udružuje s Institutom građevinarstva Hrvatske i djeluje kao Fakultet građevinskih znanosti u okviru novonastalog Građevinskog instituta Hrvatske. Iste godine u sastav fakulteta ulaze i dvije postojeće više građevinske škole, koje nastavljaju djelovanje kao studij građevinarstva za stjecanje više stručne spreme.

Prestankom rada Građevinskog instituta 1. srpnja 1991. godine Građevinski fakultet ponovno djeluje kao samostalna ustanova u okviru Sveučilišta u Zagrebu.

Izvor:  Građevinski fakultet. Iz povijesti fakulteta.